Your cart
CD “Una passejada per l’obre de Josep Llimona – 150 anys”

CD “Una passejada per l’obre de Josep Llimona – 150 anys”

$6.00

CD “Una passejada per l’obre de Josep Llimona – 150 anys”
Digital catalogue of exhibition “Una passejada per l’obra de Josep Llimona” presented by the MEAM, in tribute to Josep Llimona as a retrospective that presents a synthesis of all his work.
Language: Catalan

 

CD “Una passejada per l’obre de Josep Llimona – 150 anys”
Catálogo digital de la exposición “Una passejada per l’obra de Josep Llimona” que presentó el MEAM, en homenaje a Josep LLimona con una reptrospectiva que presenta una síntesis de toda su obra.
Idioma: Catalan

 

CD “Una passejada per l’obre de Josep Llimona – 150 anys”
Catèleg digital de l’exposició “Una passejada per l’obra de Josep Llimona” que va presentar al MEAM,  en homenatge a Josep Llimona amb una reptrospectiva que presenta una síntesi de tota la seva producció.
Idioma Català