Carrito de compra
The Art of Richard MacDonald / presented by Cirque du Soleil

The Art of Richard MacDonald / presented by Cirque du Soleil

$10.00

DVD The Art of Richard MacDonald / presented by Cirque du Soleil
Richard MacDonald has developed a collaboration that takes the world the experience of a great artist of Cirque du Soleil: a sculpture that reflects the art of the century. Production Joie de Vie, LLC
Language English
Duration 17 min
 

DVD The Art of Richard MacDonald / presented by Cirque du Soleil
Richard MacDonald ha desarrollado una colaboración que quita el mundo la experiencia de un artista de las maravilla del Cirque du Soleil: una escultura que refleja el arte del siglo XXI. Producció Joie de Vie, LLC
Idioma Ingles
Tiempo 17 min

 

DVD The Art of Richard MacDonald / presented by Cirque du Soleil
Richard MacDonald ha desenvolupat una colaboració que lleva al món l’experiència d’un artista de les maravilles del Cirque du Soleil: una escultura que reflecteix l’art del segle XXI.
Producció Joie de Vie, LLC
Duració 17 mn
Idioma Anglès


DVD The Art of Richard MacDonald / presented by Cirque du Soleil
Richard MacDonald a développé une collaboration qui dévoile à tous l'expérience d'un artiste de l'éblouissement du Cirque du Soleil: une sculpture qui reflète l'art du siècle.
Production Joie de Vie, LLC
17 mn
V.O.  Anglais